Nowa firma - gieldy-papierow-wartosciowych

Giełdy papierów wartościowych

nowa-firma.com.pl


Jak łatwo napędzić inflację?

Od 2009 roku widoczny jest wyraźny kierunek wzrostowy na rynku surowcowym. Niby to dobrze, bo spółki związane z wydobywaniem i przetwarzaniem surowców notują wzrost wartości swoich walorów na giełdach światowych. Ale większe ceny surowców od razu przekładają się na wzrost kosztów jakie należy ponieść po stronie produkcji. Zaś najpopularniejszym sposobem utrzymania swoich zysków jest przeniesienie tych kosztów na stronę konsumentów.

 width=